Vlkův kros

28/5: Počasí by mělo být docela příznivé, byť chladnější, viz předpověď; uzavírka silnice Osek-Dlouhá Louka v sobotu a neděli neplatí a úsek je průjezdný.

26/5: v Oseku je možnost antigenního testování před startem v jeho blízkosti, viz informace

24/5: Závod bude - aktuálně platná nařízení ministerstva zdravotnictví závod umožňují uskutečnit (byť s podmínkami níže) a od 31/5 se omezení dále rozvolňují, tak věříme, že pravděpodobnost, že se opět vše zakáže, je naprosto minimální, a tak se závodem můžete počítat.

24/5: dle aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví se každý závodník musí prokázat negativním testem PCR (ne starším než 7 dnů) či negativním antigenním testem (ne starším než 72 h a pozor: laický sebetest ani test zaměstnavatele/školy na tento průkaz nestačí:-() či potvrzením o provedeném očkování (kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka či od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka či od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) nebo o prodělaném COVIDu (nejpozději 180 dní od prvního pozitivního testu).

Vezměte si tedy prosím s sebou požadovaný průkaz (výsledek testu, potvrzení nebo certifikát o očkování), ať jste schopni toto prokázat - bez něj bohužel není možné se závodu účastnit.

Samotný start a běh si užijete bez respirátorů. Respirátory jsou nutné tam, kde nelze zajistit požadované 2m rozestupy - což je určitě případ prezentace. Na výklad trati a vyhlášení vítězů věříme, že požadované 2m rozestupy společně zajistíme a respirátory tak snad nebudou třeba, ale vezměte si je raději s sebou.

Doufáme, že vás tato omezení neodradí od účasti, rozhodnutí je plně na vás, ale nedávno nebyla možná akce více než dvou osob, tak si toho važme...

Propozice:

Časový rozpis:

Vzdálenosti (pěšky):

Pravidla:

Trasa závodu: